ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
Department of Electronics Engineering


Home | About us | Activity | Course | Curriculum | Datasheet | Laboratory | Project | Research | Staff

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร


HOT NEWS .....

ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมสาสตร์ จัด ฟรีสัมมนาในหัวข้อ "LED Technology" 
Monday, November 10th, 2014 1:30 pm, Building D, Room D802
1. Chitpong Naphhapun "Nobel Prize 2014 goes for the Blue LED inventor" (Electronics MUT Lecturer)

2. Andy Yeong “Driver for LED Lighting Application”  (Infineon Technologies Asia Pacific)
Public Training หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์สําหรับสร้างหุ่นยนต์
วันที่ 2-3 ตุลาคม 2557
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์เชาวลิต ธรรมวิริยะกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ อาจารย์ฤษณพงศ์ นันทศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
E-tech...Visit...Department of Electronics Engineering MUT

16 กันยายน 2556 อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี เกือบ 100 คน มาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบวัดคุมและเมคคาทรอนิกส์, ชมรถไถอัจฉริยะ หุ่นยนต์กู้ระเบิดแบบพกพา ผลงานศูนย์ AICentre,โรงวิจัยสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติ
และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชมภาพบรรยากาศ

 


News Updates ข่าวสาร

อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เรามี Facebook ไว้เป็นสื่อกลางติดต่อกันแล้วนะครับ In trend กันหน่อย ใครมีอะไรแบ่งปัน update กัน ไปได้ที่นี่เลย ... <click>
โครงงานวิศวกรรม
รายละเอียด เอกสาร ระเบียบการทำโครงงานวิศวกรรม 1 และ 2
ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ...
<click>
ศูนย์ออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประมวลสัญญาณ
Centre of Electronic Systems Design and Signal Processing (CESdSP) ... <click>

รับชมช่อง YouTube ของภาควิชาเราได้ที่
http://www.youtube.com/user/elecmut?feature=mhee

Activity กิจกรรม


 Bye nior ประจำปี 2556
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมจัดงานปัจฉิมนิเทศ
และ Bye nior ให้กับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 3 สค. 2557
รายละเอียด >>
อาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมกัน ทำบุญรับน้องเข้าภาค ประจำปี 2557
นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับทำบุญที่วัดหนองจอก เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ตค.  2557 เพื่อร่ามมือร่วมใจกันทำความดี และมีงานเลี้ยงสังสรรคกันในตอนเย็นที่ร้านอาหารใกล้มหาวิทยาลัย

ทัศนศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
นักศึกษาและคณาจารย์ เดินทางโดยรถบัสคันใหม่และคันเดิมของมหาวิทยาลัยจำนวนกกว่า 70 คน เพื่อไปดูงานและเยี่ยมชมบริษัท Thai Samsung Electronics 
วันที่ 8 กันยายน 2557

 
การทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเชื่อมธูปไฟฟ้า
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสร่วมด้วยบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องเชื่อมรูปไฟฟ้า
ยี่ห้อ Longwell รุ่น MMA 215 HDPE Digital ในวันที่ 04 
.ค.54... <click>
<<กิจกรรมทั้งหมด >>

Curriculum หลักสูตร

หลักสูตรปีการศึกษา 2555

Articles บทความน่าสนใจ

มารู้จัก “LED TV” กันเถอะช่วงนี้หลายท่านที่ได้เคยรับชมรับฟังโฆษณาที่อยู่ในโทรทัศน์

หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ อาจเกิดความสงสัย เกี่ยวกับสินค้าประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า แอลอีดีทีวี ( LED TV) <อ่านต่อ>

ทำไมต้องเป็น 4 G 
ท่ามกลางความตื่นเต้นของสาวกเทคโนโลยี “anytime” และ “anywhere” ชาวไทยทั้งหลายที่ระบบ 3 G 
จะเปิดให้บริการในคลื่นความถี่ของ 3G( จริงๆ ) <อ่านต่อ>


ปรัชญา ปณิธาน
มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน
และดำรงไว้เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพฯ

Elec Club
ชมรมอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Electronics Hello Magazine


EHM ฉบับที่ 1 (มค. 53)
EHM ฉบับที่ 2 (มิย. 53)
EHM ฉบับที่ 3 (สค. 53)
EHM ฉบับที่ 4 (พย. 53)
EHM ฉบับที่ 5 (ธค. 53)
EHM ฉบับที่ 6 (กพ. 54) 


เวปไซต์ประจำรายวิชา
EECC0210 Electric Circuit Analysis I
EECC0231 Basic Electrical Engineering II
EECC0232 Basic Electrical Engineering
EECC0290 Engineering Lab I
EECC0291 Engineering Lab II
EECC0292 Engineering Lab
EECC0310 Electric Circuit Analysis II
EEET0210 Electronics I
EEET0315 Electronics II
EEET0390 Electrical Engineering Lab I
EEET0391 Electrical Engineering Lab II
EEET0392 Pre-Project Lab
EEET0411 Analog Integrated Circuit Design
EEET0413 VLSI Design and Tools
EEET0414 Advanced Electronic Circuit
EEET0423 Semiconductor Devices
EEET0430 Opto-Electronics
EEET0431 Data Communication and Network
EEET0433 Noise Ruduction in Electronic
EEET0441 HDL chip design
EEET0450 Analog Filters Design
EEET0461 Embedded Electronic Systems
EEET0462 Electronics Project Management and Design
EEET0471 Op-amp and Its Applications
EEET0481 High Frequency Electronics
EEET0485 Digital Signal Processing
EEET0486 Modern Digital System Design
EEET0487 Power Electronics
EEET0488 Audio Electronics
Visitors since June 2009

electronics.....
We make this world easy and enjoyable!ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ 0-2988-3655 ต่อ 1128, 1127 แฟกซ์ 0-2988-3655 ต่อ 1128
email: elec.mut@gmail.com